Bilişim Ağınızda Bir Danışmanınız Olsun...

Bilişim; sektör olmaktan çıkıp, şirketlerin tüm süreçlerini kapsayan bir yapı haline gelmiştir. Kurumların Bilişimi kullanma düzeyi ile rekabet gücü doğru orantılı olarak gelişmeye başlamıştır. Son yıllarda teknolojilerdeki gelişmeler, kurumların pazarını genişletmiş ve iş yapma biçimlerini geliştirmiştir. Teknolojiyi doğru zamanda, doğru yerde ve doğru şekilde kullanan kurumlar, rekabet avantajı elde etmeye başlamışlardır. Bilişim Sektöründe 2002 yılından beri deneyimli uzmanlarımızla, müşterilerimize doğru zamanda, doğru hizmeti, doğru şekilde sunarak rekabet güçlerinin artmasında önemli ölçüde söz sahibi oluyoruz.

Web sitesi tasarımı, google ve diğer arama motorları araçları ile ürün ve hizmetlerinizin tanıtımı, firmanızın iş süreçlerini web üzerinden takip edebileceğiniz yazılımların yönetimi konularında bilişim danışmanlığı hizmeti veriyoruz.İhtiyaçlarınızı belirleyip, gerekli analizleri yaparak öncelikle sizin için en uygun çözümü bir proje halinde size sunuyoruz. Sizin kendi departmanınız gibi davranıyor, sizin için düşünüyor ve sizin için size özel , projeler geliştiriyoruz.

Bu alanda verdiğimiz hizmet başlıkları şöyledir;

» Alan adı, Site barındırma ve sunucu hizmetleri
» Web tabanlı proje planlama ve yönetimi,
» Web tabanlı iş süreç yönetimi
» Web sitesi tasarım ve programlama
» Veri tabanı uygulamaları
» E-Ticaret (E-Commerce)
» Bilgi ve Doküman Yönetim Sistemleri (Knowledge and Document Management)
» İçerik yönetim sistemleri (Content Management System)
» İçerik Editörlüğü
» Arama Motorları Optimizasyonu (SEO)
» Google Adwords Reklam Yönetimi
» Marka Yönetimi
» Mobil Uygulama Geliştirme
» Süreç İyileştirme (Firmanıza yazılım süreçlerinin analiz edilerek iyileştirilmesi.)
» Yazılım Denetleme ve İyileştirme ( Mevcut yazılımlarınızı tarafsız olarak denetleme ve yapılacak analizden sonra uygulamadaki tıkanıklıklar, oluşturdukları mevcut ve potansiyel riskler, ve önerilerimizi içeren bir iyileştirme planı sunma. )
» Yazılım Geliştirme ( Yazılımlarınızın, zaman planlaması yapılarak, yüksek kalite ve tutarlılıkla geliştirilmesini sağlama)
» Kullanıcı Eğitimleri (Hazırlanan yazılımın kullanımı konusunda saptanan personele verilecek eğitimler)


Örnek Çalışma

Alan adını bir arkadaşı aracılığı ile alan müşterimizin alan adını aldığı firmayı hatırlamadığı için yıllık ödemesini yapamadı, alan adını neredeyse kaybedecek olmasının sıkıntısını yaşayan müşterimiz için kısa bir çalışma ile gerekli bilgilere ulaştık ve alan adı ve barındırma yenilemeleri yaptık.